Visdomstænder

Fjernelse af visdomstænder

Visdomstænder er de bagerste kindtænder i mundhulen som bryder frem bagerst i munden. En visdomstand kan være længeom at bryde frem. Ofte bryder visdomstænderne aldrig helt frem. Derfor vil der være en tandkødslap som dækker noget af tanden. Under tandkødslappen kan der sætte sig bakterier og madrester hvis man ikke er opmærksom på grundig renhold – dette bevirker i smerter og hævelse. Det er derfor vigtigt at få undersøgt sine visdomstænder regelmæssigt hos sin tandlæge. Nogle gange kan visdomstænderne ligge skævt og gøre skade på nabotanden.

Søger du en kompetent og erfaren tandlæge?